THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดนโยบายคุมตลาดนัด-ร้านอาหารสิงห์บุรี..#อะไรได้อะไรไม่ได้..อ่านเลย‼️

559 Views
          แม้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีจะเป็นพื้นที่โซนสีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็ตาม แต่ในความเห็นของนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มองว่าควรใช้มาตรการยืดหยุ่น
          เจตนาก็เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหมุนเวียนต่อไปได้ รวมไปถึงปัญหาปากท้องของประชาชนด้วย จึงเห็นควรใช้มาตรการดังนี้
          #มาตรการควบคุมตลาดนัด
กรณีตลาดนัดที่มีเจ้าของ และสามารถบริหารจัดการ ควบคุมดูแล ให้ผู้ซื้อผู้ขายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดได้ ยังคงสามารถเปิดได้ตามปกติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสอดส่องและตรวจสอบว่าทำตามมาตรการจริงหรือไม่
แต่หากตลาดนัดไหนไม่มีเจ้าของทางจังหวัดจะไม่อนุญาตให้เปิด เพราะถือว่าไม่มีผู้รับผิดชอบดูแล
          #มาตรการควบคุมร้านอาหาร
ยังสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ โดยให้ใช้มาตรการการป้องกันเหมือนกับการแพร่ระบาดโควิดรอบแรก กล่าวคือ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนไทยชนะ
สำหรับร้านอาหารประเภทนั่งรับประทาน จะต้องมีมาตรการป้องกันที่ดี มีพื้นที่กว้างขวางพอ สามารถเว้นระยะห่างได้
หากร้านใดมีสถานที่ไม่เอื้ออำนวย ขอความร่วมมือให้เปิดบริการเฉพาะการใส่ถุงกลับบ้านเท่านั้น
by : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments