THAI TIME สมุทรปราการ

เปิดประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการนัดแรก โหวตเลือก”สมควร” นั่งเก้าอี้ประธานฯ 22 ก.พ. นายกป้าตู่-นันทิดาแถลงนโยบาย

944 Views
          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งแรก หลังจากผ่านการรับรองผลการเลือกตังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานเปิดการประชุม และนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. มาร่วมสังเกตการณ์
2
11
1
          สำหรับบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ประชุมได้ลงมติเลือกเลือก นายสมควร ชูไสว เป็นประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ, นายนิมิตร เม่นมิ่ง รองประธานสภาคนที่ 1, นายชนะ หงวนงามศรี รองประธานสภาคนที่ 2 และ นางสาววลัยพร บานแย้ม เป็นเลขานุการสภา
8
7
9
          พร้อมได้กำหนดวันให้ฝ่ายบริหาร อบจ.สมุทรปราการ แถลงนโยบายและเปิดตัวคณะผู้บริหาร ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
10
4
3

Comments

comments