THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดเบื้องหลัง ชาว ต.พระงาม ไม่เอา”ศูนย์สงเคราะห์หมา-แมวจรจัดต้นแบบ” ระบุเกรงกลิ่น-เสียงดัง-เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค!!

1026 Views
          สืบเนื่องจากกรณีที่ทางจังหวัดสิงห์บุรี ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.และเทศบาล) ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดให้หมดไป โดยให้จัดทำศูนย์ต้นแบบในท้องถิ่นที่มีความพร้อมขึ้นมาก่อน
          พร้อมกับตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่ก่อสร้างสถานที่ต้นแบบพัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง เพื่อบูรณาการร่วมกัน โดยที่ประชุมเห็นว่าที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงเรียนเก่าที่ยุบเลิกไปแล้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อบต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เหมาะสมที่สุด จึงมอบให้ อบต.ไปจัดทำประชาพิจารณ์ ผลปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา ทำให้แผนการก่อสร้างถูกระงับไป
          น.ส.ศิริพร พูนเสือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าว THAI TIME ถึงกรณีดังกล่าวว่า หลังจากทาง อบต.พระงาม ได้บรรจุโครงการก่อสร้างเข้าแผนพัฒนา อบต.เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามระเบียบของทางราชการ ขึ้นที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลพระงาม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
          โดยทางจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งด้านการบริหารจัดการ การก่อสร้าง การจัดการเรื่องเสียงและสุขอนามัยต่างๆ หลังจากประชาชนได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงเปิดให้มีการลงคะแนน ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง จึงทำให้ทาง อบต.ไม่สามารถดำเนินการต่อได้
          เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ประเด็นใดที่ประชาชนกังวลใจมากที่สุด น.ส.ศิริพรกล่าวว่า น่าจะเป็นข้อกังวลเรื่องการเกิดเสียงดัง กลิ่นรบกวน และเกรงว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคในชุมชน
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments