THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดแนวคิด.. รองนายกฯเทศบาลเมืองสิงห์บุรีใจบุญ ประกาศพร้อมยกที่ดินให้ทำสถานที่รับเลี้ยงสุนัข-แมวจรจัดฟรี!!

805 Views
          สืบเนื่องจากกรณีที่ทางจังหวัดสิงห์บุรี มีนโยบายผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัวฝตว์เลี้ยง หมา-แมวจรจัดต้นแบบ โดยเบื้องต้นจะใข้พื้นที่โรงเรียนร้างใน ต.พระงาม อ.พรหมบุรี แต่ไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากชาวบ้าน จนต้องยกเลิกโครงการไป ตามที่ THAI TIME สิงห์บุรี นำเสนอไปแล้วนั้น
          ต่อมานายวิษณุศักดิ์ เทียมเสวต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้โพสต์ข้อความว่า ยินดีมอบที่ดินให้จัดทำสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัด เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ หน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจขอให้มาหารือในรายละเอียดได้
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME จึงสอบถามไปยัง นายวิษณุศักดิ์ เทียมเศวต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ถึงกรณีดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับคำยืนยันว่า เป็นเรื่องจริง โดยตนมีที่ดินอยู่ 1 แปลงเนื้อที่ประมาณ 3-4 ไร่ อยู่บริเวณถนนสุพรรณ-สิงห์บุรี ใกล้เคียงกับวัดเจดีย์กลางทุ่ง ซึ่งบริเวณนั้นไปเป็นพื้นที่ห่างชุมชน ซึ่งตนยินดีจะมอบให้หน่วยงานเอกชนหรือองค์กรต่างๆ ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะบริหารจัดการให้เป็นสถานที่รับเลี้ยงสุนัขและสัตว์จรจัดได้
          นายวิษณุศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ตนมีแนวคิดว่าการเข้าไปจัดการดูแลนั้นควรจะเป็นมูลนิธิ องค์กรการกุศล และ บูรณาการร่วมการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีนี้น่าจะสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวกว่า เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง อบต. เทศบาล หรือ อบจ. จะมีข้อจำกัดในการใช้งบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น การจัดการศูนย์รับเลี้ยงสัตว์จรจัดที่เป็นโครงการของ อบต.ไหน ก็สามารถจะรับดูแลสัตว์ได้เฉพาะในพื้นที่ของตนเท่านั้น จะรับนอกพื้นที่ไม่ได้
          หรือทาง อบจ.เองก็ต้องไปดูเรื่องภาระหน้าที่ว่าอยู่ในกรอบภารกิจด้วยหรือไม่ ซึ่งตนคิดว่าไม่น่าจะสามารถดำเนินการได้ แต่ถ้าเป็นในรูปองค์กรหรือมูลนิธิอาจใช้วิธีการขอสนับสนุนงบประมาณเป็นครั้งคราวไป น่าจะเป็นแนวทางที่สามารถทำได้ จะยังสามารถ MOU กับท้องถิ่นต่างๆ เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ แล้วรับสุนัข-แมวจรจัดในพื้นที่มาดูแลต่อไป
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments