THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดใจ “เมธา ญาดี” ผู้คว้ารางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ปี 2563 ยืนยันจะต่อยอดทำงานเพื่อการพัฒนาต่อไป

1048 Views
          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานโล่รางวัล ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏราชภักดิ์” ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
1
2
           โอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้เสนอชื่อนายเมธา ญาดี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ปี 2563 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลรวม 76 คนจากทั่วประเทศ
5
3
          นายเมธากล่าวภายหลังจากรับรางวัลว่า ขอมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ให้เป็นความภูมิใจของชาวสิงห์บุรี และจะนำสิ่งที่ได้รับมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกำลังใจเสมอมา
4

Comments

comments