THAI TIME สิงห์บุรี

เป็นบุญตา ผวจ.สิงห์บุรี เปิดให้สื่อมวลชนชมพระแสงราชศาสตรา #ดาบอาญาสิทธิ์ประจำเมืองสิงห์บุรี

1159 Views
          วันที่ 4 ก.พ. 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเปิดห้องทำงานผู้ว่าฯ ให้สื่อมวลชนได้ชมพระแสงราชศาสตรา ดาบอาญาสิทธิ์ประจำเมืองสิงห์บุรี โดยยืนยันว่า ตั้งแต่มาอยู่ยังไม่เคยแตะต้อง เพราะเป็นของสูงที่ได้รับพระราชทานมาจากล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 มอบให้เจ้าเมือง ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่เพียง 30 พระแสงเท่านั้น
8
1
          ต่อจากนั้นได้นำสื่อมวลชนรับชมวัตถุโบราณพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสิงห์บุรี โดยพาเข้าชมตราสัญลักษณ์รวมเมืองสิงห์บุรี ได้แก่ เมืองสิงห์ เมืองอินทร์ และเมืองพรหม โดยมี นายสมัคร ทองสันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์กิจกรรมกองโบราณคดี และนายฤทธิเดช ทองจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ศิลปกรรมมาตรวจสอบ และยืนยันว่าเป็นของโบราณและเป็นสัญลักษณ์ของการรวมหัวเมืองต่างๆ จริง
2
7
          สำหรับตราสัญลักษณ์รวมเมืองสิงห์บุรี มีรูปสิงห์อยู่ด้านบน รูปพระอินทร์ด้านล่างซ้าย และพระพรหมด้านล่างขวา หมายถึง เมืองสิงห์คือเมืองลูก เมืองอินทร์และเมืองพรหมคือเมืองหลาน ซึ่งสัญลักษณ์การรวมเมืองนั้นอาจารย์จำรูญ วินิต อาจารย์สอนศิลปะโรงเรียนสิงห์บุรี ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว เป็นผู้นำมามอบให้ อ.ณรงค์ คล่องดี อ.สอนวิชาสังคมศึกษา เมื่อปี 2540 โดยกรมศิลป์คาดว่า สัญลักษณ์ของการรวมเมืองมีอายุ 125 ปีมาแล้ว
3
10
by : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments