THAI TIME สมุทรปราการ

ใกล้สภาวะปกติ สมุทรปราการไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน

661 Views
          กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดย 2 รายที่พบ เป็นผู้ป่วยรับส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
          สำหรับผลการทำงานเชิงรุกสะสม (สิ้นสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564) ของทีมแพทย์ พยาบาล จนท.สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข สมุทรปราการ มีผลตรวจดังนี้
🔸️ตรวจ 14,914 ราย
🔸️พบเชื้อ 24 ราย
🔸️ไม่พบเชื้อ 13,802 ราย
🔸️รอผล 1,088 ราย
          **ผู้ป่วยทุกรายได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว**
          ส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม #ระลอกใหม่ ในจังหวัดสมุทรปราการ ขณะนี้อยู่ที่ 336 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 202 ราย และผู้ป่วยที่ส่งต่อมารักษาจำนวน 134 ราย

Comments

comments