THAI TIME สิงห์บุรี

งดงามมาก!! แบบก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งที่ ๒ ประจำ จ.สิงห์บุรี

755 Views
          ได้ข้อยุติแล้ว สำหรับรูปแบบการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่จะก่อสร้างบริเวณ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยการออกแบบทางจังหวัดเน้นให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี โดยเฉพาะความหมายของแต่ละอำเภอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติแบบจากกรมศิลปากร หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ทันที
          ส่วนองค์พระบรมรูปทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะมีขนาดและบล็อคเดียวกันกับที่สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมดให้งดงามสมพระเกียรติ โดยอาคารไม้เก่าหลังดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ของโครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จมาทรงงานเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙

Comments

comments