THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีเริ่มแล้ว‼️วัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ให้สิทธิ์บุคลาการทางการแพทย์-อสม.ก่อน

673 Views
          วันนี้(7 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระเทพสุทธิโมลี โรงพยาบาลอินทร์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เดินทางมาให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ชุดแรก ของบริษัท ซีโนแวค จำนวน 1,800 โดส ให้กับจังหวัดสิงห์บุรี โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับโรงพยาบาลอินทร์บุรี จึงได้เริ่มนำร่องในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขึ้น
1
3
          สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของจังหวัดสิงห์บุรี ตามมาด้วยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 800 โดส (400 คน) และอสม.ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 1,000 โดส ( 500 คน)
          โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนต่อเนื่องในระหว่าง วันที่ 7 – 23 เมษายน 2564 ซึ่งทางโรงพยาบาลอินทร์บุรีได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว โดยแบ่งเป็นจุดบริการต่างๆ ดังนี้
🔸️จุดบริการที่ 1 – ลงทะเบียน (ทำบัตรผู้ป่วย)
🔸️จุดบริการที่ 2 – ชั่งน้ำหนัก /วัดความดัน
🔸️จุดบริการที่ 3 – คัดกรอง /ซักประวัติ / ประเมินความเสี่ยง /ลงนามยินยอมฉีดวัคซีน
🔸️จุดบริการที่ 4 – รอฉีดวัคซีน
🔸️จุดบริการที่ 5 – ฉีดวัคชีน
🔸️จุดบริการที่ 6 – สังเกตอาการ 30 นาที / ลงทะเบียน “หมอพร้อม”
🔸️จุดบริการที่ 7 – ตรวจสอบก่อนกลับบ้าน / รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
🔸️จุดบริการที่ 8 – ประเมินผล / ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์
2
6
          แพทย์หญิงนุชรินทร์ อักษรดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี เปิดเผยว่า หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จะได้รับใบประเมินอาการ ในกรณีที่คนไข้ไม่มี Line official account “หมอพร้อม” , ใบคำแนะนำหลังการฉีดวัคน และใบนัดในการมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีน อาจทำให้มีอาการข้างเคียง ขอให้ผู้ที่ฉีดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ทางโรงพยาบาลอินทร์ได้แจ้งให้ทราบ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการหนักให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
5
4
by : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments