THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการเมืองอันตราย สายไฟฟ้ารกรุงรัง..หรือจะรอให้มีคนถูกไฟช้อตตาย #จึงค่อยแก้⁉️

594 Views
          การเติบโตของสมุทรปราการกำลังจะกลายเป็นปัญหาที่ขาดความสมดุล ทั้งในเชิงคุณภาพและกายภาพของเมือง อันเนื่องมาจากการวางแผนที่ไม่สอดรับกับบริบทของการพัฒนา โดยเฉพาะการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ที่ยังคงมุ่งเน้นแนวความคิดเดิมๆ กล่าวคือ #ต่างคนต่างทำ ส่งผลให้สมุทรปราการ โดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองตกอยู่ในภาวะ #เสี่ยงภัย‼️
1
          เสี่ยงภัยแรก #ระบบการจราจรบริเวณทางแยก จุดกลับรถ รวมไปถึงทางออกตามซอยต่างๆ ที่มักจะมีมุมอับและคับแคบ ไม่สอดรับกับมาตรฐานความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมการจราจร #จนกลายเป็นเมืองที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
2
          และเสี่ยงภัยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือ #สายไฟฟ้า ตามถนนหนทาง ตรอก ซอกซอย รวมไปถึงชายคาอาคารพาณิชย์ รกรุงรัง บางจุดห้อยย้อยลงมาจนเกือบจะถึงพื้นถนน #จนเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ยิ่งเป็นช่วงฤดูฝน หรือน้ำทะเลหนุนสูง โอกาสที่เกิดโศกนาฏกรรมร้ายแรงมีความเป็นไปได้สูงมาก
3
          ถึงเวลาแล้วหรือยัง❓ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน แก้ไขปัญหา จุดเสี่ยงภัยทั้งด้านการจราจร และนำสายไฟฟ้า-สายไฟระบบสื่อสารลงใต้ดินเสียที #หรือจะปล่อยให้ชีวิตคนปากน้ำเป็นอย่างนี้ต่อไป..⁉️⁉️

Comments

comments