THAI TIME สิงห์บุรี

กศน.อำเภอบางระจัน ฝึกทำผลิตภัณฑ์สานเส้นพลาสติกให้กับกลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน มีอาชีพเสริมให้กับครอบครัว

640 Views
          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาวปราถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า กศน.อำเภอบางระจัน ได้มอบหมายให้ นางสาวชุติมา เจริญสอน ครูอาสาฯ จัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ ( 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรผลิตภัณฑ์สานเส้นพลาสติก จำนวน 31 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม 13 คน โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรม ณ ศาลาวัดช่องลม ม.9 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ. สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2564 มีนางสมพิศ ร่วมรักษ์ ประธาน อสม. ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนให้กับชาวบ้าน
7
นางสาวปราถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
2
          นางสมพิศ กล่าวว่า ตนเองเป็นวิทยากรฝึกสอนอาชีพผลิตภัณฑ์เส้นสานพลาสติก มา 10 ปี รุ่นนี้เป็น รุ่นที่ 10 แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมส่วนมากเป็นกลุ่มคนว่างงาน ผู้สูงอายุ ต้องใช้ทักษะ สมาธิ และความอดทนเป็นอย่างมากในการฝึกสอน เพราะความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากัน
          สำหรับผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่ได้ จะนำไปจำหน่ายตามหน่วยราชการ งานแสดงสินค้า มีราคา ตั้งแต่ 50 บาท จนถึง 500 บาทคาดหวังไว้ว่า ต้องการให้ผู้เรียนรู้ได้มีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3
4
          ด้านนางประเทือง ยะสะโร อายุ 73 ปี 1 ในกลุ่มผู้เรียนผลิตภัณฑ์สานเส้นพลาสติก เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า หลังจากได้เข้ากลุ่มฝึกอบรมฯ ทำให้มีเพื่อนเพิ่มขึ้น ได้ความรู้ เกิดความชำนาญในงานฝีมือและได้ฝึกสมาธิ ครูสอนและให้คำแนะนำการทำดีมาก ไม่เข้าใจขั้นตอนตรงไหนก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่สำคัญยังนำผลงานไปขายสร้างรายได้กับครอบครัวอีกทางด้วย
          ขณะเดียวกัน นางสาวจุฑาทิพย์ อนุสนธิ อายุ 27 ปี ก็เช่นกัน ระบุว่า โครงการดังกล่าวดีมาก ทำให้ประชาชนในชุมชน ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน มีรายได้เสริม ซึ่งการฝึกเรียนฝึกทำ ต้องใช้ความอดทนสูง ใจเย็น และต้องยอมรับการแนะนำจากครูผู้ฝึกสอน หลังจากเรียนสำเร็จแล้วจะไปฝึกทำด้วยตนเอง ค่อยๆ ปรับปรุงแก้ไขงานฝีมือนำไปสู่การพัฒนา เพื่อขายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวต่อไป
5
6
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments