THAI TIME สมุทรปราการ

ก.อุตสาหกรรม ปักหมุดโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำปี 64 แห่งแรก..ที่ปากน้ำ‼️

692 Views
          นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาคลองสวยน้ำใส ชวน 1 ชุมชนใช้ถังดักไขมัน” ณ ชุมชนคลองคอต่อ จังหวัดสมุทรปราการ ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคูคลองและแม่น้ำให้กลับมาสะอาด และสวยงาม
2
          โดยจะเข้มงวดและเฝ้าระวังโรงงานทุกแห่งโดยเฉพาะที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำ จำนวน 1,200 โรง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนก่อนระบายลงสู่คูคลองและแม่น้ำ ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ จะดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 10 คูคลอง 10 ลุ่มน้ำสายหลัก ภายใต้ “โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ”
3
          ด้านนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเลือกชุมชนคลองคอต่อเข้าสู่การพัฒนาเป็น 1 ใน 20 คลอง/แม่น้ำ เนื่องจากเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า บ้าน วัด โรงเรียนอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีผู้นำที่เข้มแข็ง และคลองคอต่อมีการระบายน้ำออกสู่ทะเล
          ทางกระทรวงฯ จะเข้ามาดำเนินการ ระยะแรกทำทันทีด้วยการติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 200 ใบ ให้กับครัวเรือน ร้านค้า และโรงเรียน เพื่อลดการปล่อยน้ำเสียและแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน ทำให้สามารถลดจำนวนการให้เอกชนมาขุดลอกท่อจากปีละ 4 เหลือ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้ประกอบการจิตอาสาในพื้นที่สมุทรปราการ ทำการติดตั้งตาข่ายตักขยะ เพื่อป้องกันขยะจากคลองอื่นไหลมายังคลองคอต่อ
4
          ส่วนระยะที่สอง-กรกฎาคม 2564 จะต่อยอดนำไขมัน เศษอาหาร ขยะอินทรีย์จากถังดักไขมันไปใช้ประโยชน์ โดยตั้งจุดรวม (Drop Point) และขนส่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร ณ วัดจากแดง ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อเข้าสู่การบำบัดอย่างถูกต้องและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ปุ๋ย น้ำหมัก และแก๊ส รวมทั้งให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนคลองคอต่อ นำร่องการจัดการขยะอินทรีย์และขยะพลาสติก เพื่อให้เป็น “BCG บางปูโมเดล” ต่อไป
1

Comments

comments