THAI TIME สิงห์บุรี

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม 3 นักเรียน โรงเรียนสิงห์บุรี..คว้ารางวัลพระราชทานหลายรายการ

957 Views
          #การแข่งขันขลุ่ยเพียงออระดับมัธยม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้แก่
🔸️เด็กหญิงชุติกาญจน์ โค้วสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสิงห์บุรี #ได้รับรางวัลชนะเลิศ

          #การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบรมราชินีฯ และเชื้อพระวงศ์อีกหลายพระองค์ ครั้งที่ 4 ปี 2563 ได้แก่..
🔸️นางสาวธารน้ำทิพย์ เที่ยงแท้ นักเรียนชั้น ม.5 ได้ลำดับที่ 5
🔸️เด็กหญิงวรรณกานต์ เรืองงาม นักเรียนชั้น ม.1 ได้ลำดับที่ 7

Comments

comments