THAI TIME สมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ ล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 5 ราย แยกเป็น..

638 Views
🔻ในพื้นที่ จำนวน 2 ราย (อยู่ในระหว่างสอบสวน)
1.เพศหญิง อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม ASQ ในกทม. (เพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ Covid-19)
2.เพศหญิง อายุ 66 ปี ตรวจพบเชื้อก่อนผ่าตัด
🔻นอกพื้นที่ รับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 ราย
ข้อมูล : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments