THAI TIME สิงห์บุรี

เริ่มแล้ว..โครงการสายไฟลงดิน ถ.วิไลจิตต์ สิงห์บุรี กำหนดเสร็จปลายปีนี้‼️

625 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้โครงการ “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.17 กิโลมตร ได้เริ่มดำเนินการบางส่วนแล้ว
          สำหรับการก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลาการก่อสร้างทั้งสิ้น 300 วัน มี บ. PRECISE CONSORTIUM เป็นผู้ดำเนินการ วงเงินงบประมาณ 11,725,236.55 บาท
          โครงการสายไฟฟ้าและเคเบิลลงใต้ดิน เริ่มมาตั้งแต่ในสมัยของนายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่เพิ่งหมดวาระไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังถนนสายอื่นๆ ในอนาคตได้อีก
by : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments