THAI TIME สิงห์บุรี

ทุกภาคส่วนจับมือ ร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟู-ทำความสะอาดคลองระบายน้ำตลาดสิงห์บุรี‼️

636 Views
          วันนี้ (29 มีนาคม 2564 ) อำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และ กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมบูรณาการทำความสะอาดคลองระบายน้ำในตลาดสิงห์บุรี มีกำหนดการดำเนินงาน 3 วัน โดยได้เริ่มดำเนินการในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อให้คลองใสสะอาด
1
3
          สำหรับวิธีการลอกคลองครั้งนี้ ได้นำเครื่องดันโคลน-ขยะ รถลอกท่อระบายน้ำ และรถแม็คโค พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณฝาครอบคลองใกล้ศาลหลักเมือง และจะดำเนินการไปถึงคลองระบายน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลหมอประเจิด เพื่อทำให้คลองระบายน้ำตลาดสิงห์บุรีมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากขยะ เป็นสาธารณประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอีกด้วย
4
2
by : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments