THAI TIME สิงห์บุรี

เด็กสิงห์บุรีเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ

577 Views
          นายอนุพงษ์ คล้องการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสิงห์ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดเผยกับ ผู้สื่อข่าว THAI TIME สิงห์บุรี ว่า ทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ
          ซึ่งจะได้เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากได้มีการประกาศผลการตัดสินไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
020265-1-2
020265-1-3
          สำหรับรางวัลนี้เป็นการแข่งขันโครงงานของนักเรียนหลายระดับชั้นทั่วประเทศ และโรงเรียนวัดสิงห์ก็ได้ส่งเข้าประกวดระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโครงงานที่มีชื่อว่า “ลูกวัดสิงห์วัยใส ใช้ถนนปลอดภัย มีวินัยจราจร” โดยส่งโครงงานเข้าประกวดในรอบแรกและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยได้รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 18 โรงเรียน
          นายอนุพงษ์กล่าวต่อไปว่า รายละเอียดของโครงงานนี้มีสาระสำคัญคือ การฝึกวินัยการใช้รถ ใช้ถนน โดยการจำลองทางม้าลายและ เครื่องหมายจราจรต่างๆ ในโรงเรียนและจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองในการใช้รถ ใช้ถนนในทุกภาคเรียน
020265-1-4
020265-1-5
020265-1-6
          โดยมีแรงบันดาลใจในการทำโครงงานเรื่องนี้เกิดขึ้นจากที่โรงเรียนมีนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยในชุมชน มีการเดินทางมาโรงเรียนโดยใช้รถจักรยานและการรับส่งของผู้ปกครอง โรงเรียนมีถนนตัดผ่านและเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักเรียน จึงได้คิดทำโครงงานนี้เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วย
          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมีความภาคภูมิใจมากที่คว้ารางวัลระดับประเทศมาได้ถึงโรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนเล็กๆ คณะครูและเด็กๆดีใจกันมาก
020265-1-7
020265-1-8
020265-1-9
          และต้องขอกราบขอบคุณพระเดชพระคุณ พระครูวิสุทธาภิรักษ์ (หลวงพ่อสมานของเด็กๆ) ที่ให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา ให้กำลังใจ ให้หลักธรรม ให้แนวคิดในการดำเนินโครงงงานนี้จนกระทั่งได้รับรางวัล
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments