ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

รู้ยัง⁉️ ใครจะบวชพระ-เณร..#ต้องมีใบตรวจโควิด ทุกวัดต้องปฏิบัติเคร่งครัด‼️

928 Views
          เมื่อวันที่ 16 เษายน 2564 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามในหนังสือ “ด่วนที่สุด” เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกแห่ง ความว่า
          ตามที่มีภาพปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ กรณี มีพระภิกษุสามเณรติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น กรณีดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความเมตตาพระคุณท่านแจ้ง เจ้าคณะผู้ปกครองในเขตปกครองของพระคุณท่านทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
          🔸️1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และให้ผู้ที่จะเข้ามาบรรพชา อุปสมบท #แนบผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าอาวาส หรือพระอุปัชฌาย์อย่างเคร่งครัด
          🔸️2. ขอความเมตตาพระคุณท่าน งดจัดกิจกรรมทุกชนิด ที่อาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Comments

comments