THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการออกประกาศ ฉ.5 สกัดการแพร่เขื้อโควิดในพื้นที่ มีผล 18 เม.ย.นี้

448 Views
          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้เผยแพร่ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 5 มีข้อความโดยสรุปดังต่อไปนี้
          🔸️ห้ามใช้อาคาร สถานที่โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจการใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่..
– การเรียนการสอนแบบออนไลน์
– เป็นกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น
– เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
– ห้ามกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
          🔸️ปิดสถานที่ต่อไปนี้
🔺สนามชนไก่
🔺สถานบริการคาราโอเกะ อาบอบนวด ผับ บาร์
🔺ร้านเกมร้านอินเตอร์เน็ต สวนสนุกในห้างสรรพสินค้า
🔺สนามเด็กเล่น
          🔸️ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ดำเนินกิจกรรมได้ภายใต้แนบท้ายประกาศ
– ร้านอาหารให้นั่งกินดื่มในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. และเปิดร้านได้ถึง 23.00 น.
– ร้านอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
– ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.
– ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด เปิดได้ถึง 23.00 น.
          สำหรับร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง ให้เปิดได้เวลา 04.00 น.
– สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย เปิดได้ถึง 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม
          🔸️สถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค
          🔸️ขอความร่วมมือ งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น
          🔸️งดการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ งานรื่นเริง
          🔸️ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
          🔸️ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุม
          🔸️ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน
          🔸️ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องเข้ารับการตรวจรักษา
          🔸️ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลเท็จ มีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558
📣📣 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Comments

comments