THAI TIME สิงห์บุรี

ทำพิธีบวงสรวงแล้ว..จัดสร้างรูปหล่อจำลองไกรสรราชสีห์ รุ่นฉลอง 125 ปี จังหวัดสิงห์บุรี

646 Views
          วันนี้(19 เมษายน 2564) เวลา 09.09 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงจัดสร้างรูปหล่อจำลองไกรสรราชสีห์ รุ่นฉลอง 125 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ที่บริเวณอนุสาวรีย์ไกรสรราชสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
          สำหรับการจัดสร้างรูปหล่อจำลองไกรสรราชสีห์ รุ่นฉลอง 125 ปี เนื่องจาก ปี 2564 จังหวัดสิงห์บุรีจะมีอายุครบ 125 ปี โดยอ้างอิงจากเรื่องราวพระราชหัตเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ว่า วันที่ 6 มิถุนายน รศ.115 (พ.ศ.2439) ได้รวมหัวเมืองสิงห์ เมืองอินทร์ และเมืองพรหม เป็นสิงห์บุรี โดยมีการมอบตราสัญลักษณ์รวมเมืองเอาไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งขณะนี้ตราดังกล่าวเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนสิงห์บุรี
1
3
          ดังนั้นทางจังหวัดสิงห์บุรีจึงเห็นควรให้มีการจัดพิธีทำบุญไกรสรราชสีห์ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 และ ทำบุญเมืองครั้งใหญ่ ในวันที่ 5 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมืองสิงห์ครบ 125 ปี โดยจะจัดพิธีที่บริเวณวัดหน้าพระธาตุ ซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของเมืองสิงห์บุรีมาก่อน
          นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองอีกมากมายที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลาง ร.ศ.๑๓๐ ทุกปี โดยรายละเอียดอยู่ระหว่างการประชุมหารือกัน เบื้องต้นจะเน้นการบูรณาการจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ด้วย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
4
2
          และหนึ่งในกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ก็คือการจัดทำรูปหล่อไกรสรราชสีห์จำลองเป็นของที่ระลึก องค์ใหญ่จำนวน 125 องค์ และองค์เล็กจำนวน 2564 องค์ เท่าปี พ.ศ.ปัจจุบัน พร้อมกับจะนำพระแสงดาบที่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 ทรงมอบไว้ประจำเมือง ออกมาแสดงให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมความงดงามครั้งแรก
          ที่สำคัญยังมีกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล และจำหนายเสื้อที่ระลึก 125 ปี และกิจกรรมที่สำคัญก็คือ จะมีการนำตรารวมเมืองขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติด้วย และจะจัดสถานที่เก็บรักษาเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ชมและเรียนรู้สืบไป
5
6
ภาพจาก : สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สิงห์บุรี

Comments

comments