THAI TIME สมุทรปราการ

อบจ.สมุทรปราการ สนองนโยบายรัฐ ลดแพร่เชื้อโควิด จัดเวลา ขรก.-จนท.ทำงานสลับวัน เริ่ม 20 เม.ย.นี้

535 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มจัดเจ้าหน้าที่สลับวันทำงานโดยทำวันเว้นวัน โดยคาดว่าจะเริ่มวันพรุ่งนี้ 20 เมษายน จนถึง 30 เมษายน 2564 หลังจากนั้นจะดูสถานการณ์อีกครั้ง
          สำหรับมาตรการดังกล่าว สืบเนื่องจาก ทางจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการ ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือ พร้อมให้รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งแรกในวันที่ 23 เมษายน 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
          🔸️ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพิจารณาดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ตามความเหมาะสม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยใช้แนวทางตามประกาศสำนักงาน ก.พ.
          พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งมาด้วย โดยเริ่มครั้งแรก วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีข้อสั่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย
          🔸️ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work from Home) การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ

Comments

comments