THAI TIME สิงห์บุรี

สสจ.สิงห์บุรี ปรับระบบรักษาใหม่ ใช้ รพ.ท่าช้าง รับช่วงผู้ติดเชื้ออาการไม่หนัก มาดูแลต่อ..ช่วยเพิ่มเตียงว่าง รพ.สิงห์บุรี-รพ.อินทร์บุรี‼️

778 Views
          เมื่อเวลา 16.00 วันที่ 26 เมษายน 2564 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รอง นพ.สสจ. สิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำ จ.สิงห์บุรี ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดสิงห์บุรี มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ขณะที่โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวนเตียงในโรงพยาบาลที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิค 19 ได้เพียง 93 คนเท่านั้น
          ดังนั้น ทางสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จึงปรับวิธีบริหารเตียงใหม่ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยวิธีการรักษาตามระบบเดิม ผู้ติดเชื้อทุกคน จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี และโรงพยาบาลอินทร์บุรี กรณีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรง และไม่มีภาวะแทรกซ้อน หากรักษามาเป็นเวลา 5-7 วันแล้ว จะย้ายมารักษาต่อหรือพักฟื้นที่โรงพยาบาลท่าช้าง จนกว่าจะหายเป็นปกติหรือครบ 14 วัน
          นายแพทย์ธีรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามแผนการรักษาระบบใหม่ สถานะของโรงพยาบาลท่าช้างจึงเป็นหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล(Cohort ward) รักษาต่อจนครบระยะเวลา 14 วัน ก่อนที่จะส่งผู้ป่วยกลับไปกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน ดังนั้นสถานะจึงไม่ใช่โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด
          ” วิธีการนี้จะทำให้ รพ.สิงห์บุรีและ รพ.อินทร์บุรีมีพื้นที่หรือเตียงว่างในการรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบการดูแล และการป้องกันการติดชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ” รอง.นพ.สสจ.สิงห์บุรีกล่าว
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments