THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีกลับมาแรง วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นชาวอำเภอเมืองฯ 3 ราย อำเภออินทร์บุรี 2 ราย และอำเภอท่าช้าง 1 ราย‼️

294 Views
          วันนี้(28 เมษายน 2564) มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีกถึง 6 ราย แยกเป็นชาวอำเภอเมืองฯ 3 ราย อำเภออินทร์บุรี 2 ราย และอำเภอท่าช้าง 1 ราย ในจำนวนนี้แยกเป็นชาว ต.โพกรวม , ต.บางมัญ , ต.ต้นโพธิ์ , ต.ทองเอน และ ต.ถอนสมอ
…………………………
📌 #หมายเหตุ :สรุป ยอดผู้ติดเชื้อรอบที่ 3 สิงห์บุรี ระลอกเมษายน (ตามวันการเปิดเผยข้อมูลของ สสจ.สิงห์บุรี)
🔸️วันที่ 12-20 เมษายน 2564 = 28 ราย
🔸️วันที่ 21 เมษายน 2564 = 3 ราย
🔸️วันที่ 22 เมษายน 2564 = 3 ราย
🔸️วันที่ 23 เมษายน 2564 = 1 ราย
🔸️วันที่ 24 เมษายน 2564 = 2 ราย
🔸️วันที่ 25 เมษายน 2564 = 1 ราย
🔸️วันที่ 26 เมษายน 2564 = 0 ราย
🔸️วันที่ 27 เมษายน 2564 = 1 ราย
🔸️วันที่ 28 เมษายน 2564 = 6 ราย
🔻รวมยอดผู้ติดเชื้อ ระลอกเมษายน 64 (สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2564) มีทั้งสิ้น 45 ราย
🔻รวมยอดสะสม ทั้ง 3 ระลอก จ.สิงห์บุรีมีผู้ติดเชื้อแล้ว 62 ราย
🔻รักษาหายกลับบ้านได้ = 1 ราย (เฉพาะระลอกเมษายน)
#ชาวสิงห์บุรีพร้อมใจสวมหน้ากากอนามัย100%

Comments

comments