THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีกลับมาแรง วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม ต่อเนื่องอีก 4 ราย รวม 3 ตำบล‼️

404 Views
          วันนี้(29 เมษายน 2564) จ.สิงห์บุรีมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีกถึง 4 ราย แยกเป็น
🔻ต.ต้นโพธิ์ =2 ราย
🔻ต.ม่วงหมู่ =1 ราย
🔻ต.โพกรวม =1 ราย
…………………………
📌 #หมายเหตุ :
          สรุป ยอดผู้ติดเชื้อรอบที่ 3 สิงห์บุรี ระลอกเมษายน (ตามวันการเปิดเผยข้อมูลของ สสจ.สิงห์บุรี)
🔸️วันที่ 12-20 เมษายน 2564 = 28 ราย
🔸️วันที่ 21 เมษายน 2564 = 3 ราย
🔸️วันที่ 22 เมษายน 2564 = 3 ราย
🔸️วันที่ 23 เมษายน 2564 = 1 ราย
🔸️วันที่ 24 เมษายน 2564 = 2 ราย
🔸️วันที่ 25 เมษายน 2564 = 1 ราย
🔸️วันที่ 26 เมษายน 2564 = 0 ราย
🔸️วันที่ 27 เมษายน 2564 = 1 ราย
🔸️วันที่ 28 เมษายน 2564 = 6 ราย
🔸️วันที่ 29 เมษายน 2564 = 4 ราย

🔻รวมยอดผู้ติดเชื้อ ระลอกเมษายน (สิ้นสุดวันที่ 29 เมษายน 2564) มีทั้งสิ้น 49 ราย
🔻รวมยอดสะสม ทั้ง 3 ระลอก จ.สิงห์บุรีมีผู้ติดเชื้อแล้ว 66 ราย
🔻รักษาหายกลับบ้านได้ = 4 ราย (เฉพาะระลอกเมษายน)
#ชาวสิงห์บุรีพร้อมใจสวมหน้ากากอนามัย100%

Comments

comments