THAI TIME สมุทรปราการ

ประกาศ 4 จุด เชื่อมโยง Timeline อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ช่วงวันที่ 25 เม.ย.64 กักตัวด่วน‼️

455 Views
          วันนี้(29 เมษายน 2564) นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ ได้ลงนามประกาศ เรื่อง สถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ timeline ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ความว่า..
          ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้น
          เพื่อเป็นการยับยั้งป้องกัน ทางอำเภอพระสมุทรเจดีย์จึงขอประชาสัมพันธ์สถานที่เกี่ยวข้อง Timeline ของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ดังต่อไปนี้
1.แคมป์ก่อสร้างหมู่บ้านสินทวี หมู่ที่ 1 ต.บ้านคลองสวน
2.ตลาดวัดคลองสวน
3.ตลาด น สายชล
4.ตลาดมารวย
          ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวข้างต้นในช่วงก่อนวันที่ 25 เมษายน 2564 สังเกตอาการตนเองตามแนวทางการเฝ้าระวังอยู่บ้านพัก หรือที่พัก เป็นเวลา 14 วัน โดยแยกพักอาศัยเป็นสัดส่วนจากบุคคลอื่น
          หากพบอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก มีไข้หรืออุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
          ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

Comments

comments