THAI TIME สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรีชี้แจง..กรณีประชาชนเดือดร้อน หลังออกประกาศบังคับสวมหน้ากากอนามัย เผยไฟเขียวให้ อบจ.-เทศบาล-อบต.ยื่นมือช่วยชาวบ้านได้‼️

338 Views
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME ได้รับการประสานจาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อชี้แจงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ความว่า..
           ตามที่ปรากฏข่าวสารทางโซเชียล กรณีการบังคับใช้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ covid-19 หากประชาชนขาดแคลนหน้ากากอนามัยจะช่วยเหลืออย่างไรนั้น
          ขอเรียนว่า จังหวัดสิงห์บุรี ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สามารถดูแลช่วยเหลือประชาชนได้ในกรณีเดือดร้อนไม่มีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ตลอดจนการช่วยเหลือข้าวปลาอาหารกรณีที่ประชาชนถูกกักบริเวณ 14 วัน โดยสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมาไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนของปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
          ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางสื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ขอให้ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ขัดต่อพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 6

Comments

comments