THAI TIME สิงห์บุรี

ผู้ใหญ่บ้านหนุ่มไฟแรง นำลูกบ้านออกเก็บขยะติดเชื้อ-หน้ากากอนามัย ลดปัญหาเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด‼️

456 Views
          นายเชนทร์ คนชาน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดเผยกับ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำ จ.สิงห์บุรี ว่า ได้นำประชาชนออกเก็บขยะรอบหมู่บ้าน เนื่องจากมีโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ทำให้มีขยะจำพวกหน้ากากอนามัย ก้นบุหรี่ และขยะอื่นๆ ซึ่งเป็นขยะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด กระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ จำนวนมาก
2
          ดังนั้นเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน จึงได้กำหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันเก็บขยะประจำหมู่บ้าน โดยขอความร่วมมือร่วมให้ประชาชนมั้งในหมู่บ้านและทั่วไป ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของทุกคน
1
นอกจากนี้ ยังได้เร่งดำเนินการทำเรื่องขอจัดทำสถานที่ทิ้งขยะและถังขยะติดเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือเทศบาลตำบลทับยา เมื่อได้ถังขยะแล้วจะมาดำเนินการติดตั้งตามจุดต่างๆ ในยานชุมชนในเขต ม.1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรีและใกล้เคียงต่อไป
3
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments