THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรียังไม่หยุด วันนี้พบติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย..ทั้งคู่เป็นชาว ต.พิกุลทอง ต้นตอติดมาจากผู้ป่วย กทม. เดินทางมาเยี่ยมญาติ‼️

370 Views
          สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้รายงานยอดผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย ซึ่งทั้งคู่เป็นชาว ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้างโดยรายแรก(61) เพศชายอายุ 83 ปี และรายที่สอง(62) เพศหญิง อายุ 77 ปี ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 60 ที่พูดคุยกันโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย………..เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ป่วยรายที่ 59-62 ล้วนเป็นเครือญาติที่ต้นตอมาจากผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากรุงเทพมหานคร เพื่อมาเยี่ยมญาติที่ ตำบลพิกุลทอง และแพร่กระจายสู่คนในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้น กล่าวคือ
🔻รายที่ 59 เพศชาย อายุ 70 ปี
🔻รายที่ 60 เพศหญิง อายุ 68 ปี
🔻รายที่ 61 เพศชาย อายุ 83 ปี
🔻รายที่ 62 เพศหญิง อายุ 77 ปี
………..
          อย่างไรก็ตามทั้งหมดเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว และ ทีม จนท.สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เข้าควบคุมและสอบสวนโรคเรียบร้อยแล้ว
………..
          รวมเบ็ดเสร็จสิงห์บุรีติดเชื้อระลอกนี้แล้ว 62 ราย (สิ้นสุดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564)
…………………………
🔻 #หมายเหตุ :
สรุป ยอดผู้ติดเชื้อรอบที่ 3 สิงห์บุรี ระลอกเมษายน (ตามวันการเปิดเผยข้อมูลของ สสจ.สิงห์บุรี)
🔹️ วันที่ 12-30 เมษายน 2564 = 53 ราย
🔹️ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 = 0 ราย
🔹️ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 = 6 ราย
🔹️ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 = 1 ราย
🔹️ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 = 2 ราย
🔻รวมยอดผู้ติดเชื้อ ระลอกเมษายน (สิ้นสุดวันที่ 4 พฤษภาคม 2564) มีทั้งสิ้น 62 ราย
#ชาวสิงห์บุรีพร้อมใจสวมหน้ากากอนามัย100%

Comments

comments