THAI TIME สมุทรปราการ

โควิดพ่นพิษ‼️ เด้ง ผกก.พระประแดง ตั้งกรรมการสอบ ข้อหาปล่อยเล่นพนันสนุ๊กเกอร์-เปิดร้านอาหาร เป็นเหตุแพร่เชื้อฯ

300 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พลตำรวจตรี ชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามในคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ตามคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 220/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
          กรณี ด้วยมีเหตุอันควรสงสัยว่า พันตำรวจเอก ชัชรินทร์ญาณกร เฮงสุวรรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะบกพร่องต่อหน้าที่ กรณีปล่อยให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันที่พีเอสสนุกเกอร์ เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 3 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
          อีกทั้งปล่อยปละละเลยให้ร้านอาหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า เปิดให้กับบริการลูกค้า โดยที่มีนักดนตรีของทางร้านอาหารดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) โดยไม่ทำการจับกุมเนื่องจากเป็นพรรคพวกกัน และไม่สนใจดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) เหตุเกิดในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น
          ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ พันตำรวจเอกชัชรินทร์ญาณกร เฮงสุวรรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โดยขาดจากตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการมอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564

Comments

comments