THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการปรับแผนฉีดวัคซีนใหม่ #ใครพร้อมเดินเข้ามาลงชื่อได้เลย การันตีฉีดให้ทั้งคนไทย-ต่างด้าว‼️

630 Views
          วันนี้(12 พ.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สมุทรปราการ ได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการ
          สำหรับหนึ่งในสาระสำคัญ ได้แก่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องจากสมุทรปราการเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาดสูง จึงได้ปรับแผนการฉีดวัคซีนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
          🔻#กลุ่มแรก ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้อยู่ในกลุ่ม 7 กลุ่มโรค
          🔻#กลุ่มที่สอง ทุกคนที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน สามารถเดินทางเข้ามาลงทะเบียนหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงพยาบาล , รพ.สต. หรือ อสม. ได้เลย โดยมีนโยบายฉีดให้กับทุกคนทั้งคนไทยและต่างด้าว
          🔻#กลุ่มที่สาม ประเภทโรงงานหรือกิจการต่างๆ ให้ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์เข้ามา ทางสาธารณสุขจะกำหนดวันเพื่อฉีดให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ หากมีจำนวนมากก็จะจัดทีมไปบริการให้ถึงสถานประกอบการ
          สำหรับกรณีการ walk-in เข้ามา นายแพทย์พรณรงค์กล่าวว่า ทางจังหวัดก็พร้อมฉีดให้ด้วยเช่นกัน โดยมีเป้าหมายว่าทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการจะต้องได้รับวัคซีน จะได้ไม่นำเชื้อเข้ามาแพร่ในจังหวัด ส่วนประเด็นเรื่องคนต่างด้าวว่าจะมีใบอนุญาตหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของกฎหมายที่หน่วยงานนั้นๆ จะต้องไปดำเนินการ แต่ในแง่ของงานสาธารณสุขจะต้องฉีดให้กับทุกคน เพื่อให้พื้นที่สมุทรปราการปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากโควิดให้มากที่สุดก่อน

Comments

comments