THAI TIME สิงห์บุรี

โรงพยาบาลบางระจันฉีดวัคซีน ให้บุคลากร-ผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่‼️

903 Views
          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน รักษาการณ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน นายเทิดไทย มีสะอาด สาธารณสุขอำเภอบางระจัน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME สิงห์บุรี ว่า
          วันนี้ (12 พ.ค.64) คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางระจัน ที่เดินทางไปรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
          โดยมีนายแพทย์ ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน รักษาการณ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน และนายเทิดไทย มีสะอาด สาธารณสุขอำเภอบางระจัน ร่วมให้กำลังใจผู้มารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ด้วย
2
          นพ.ธีรศักดิ์กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลบางระจัน ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาลเฝ้าสังเกตุอาการ 10-15 นาที ก่อนและหลังฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาฉีดวัคซีน(ซิโนแวค) รอบที่ 2 ครั้งที่ 1
3
          ส่วนยอดมีผู้มาฉีดวัคซีนครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 247 ราย อายุไม่เกิน 60 ปี และอีกประมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะดำเนินการ ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ต่อไป ส่วนการให้บริการฉีดวัคซีน กับบุคคลทั่วไป นั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564
4
          ทั้งนี้ในจำนวนผู้มารับการฉีดวัคซีน ทั้งหมด 247 ราย มีผลข้างเคียง 5 ราย คือมีอาการเวียนศรีษะทีมแพทย์พยาบาลที่คอยเฝ้าสังเกตุอาการ ได้ให้พักผ่อน หลังจากนั้นไม่นานอาการก็หายเป็นปกติ เดินทางกลับที่พักได้
5
          นพ.ธีรศักดิ์ยังกล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนชาวสิงห์บุรี ร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ สังคมไทยจะได้กลับมาสู่ปกติสุขอีกครั้ง
6
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments