THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรียังไม่จาง‼️วันนี้ตรวจพบอีก 3 ราย เป็นชาว ต.บางพุทรา 1 ราย และ ต.ถอนสมอ อีก 2 ราย

245 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ว่าพบผู้ติดเชื้อฯเพิ่มอีก 3 ราย
🔸️#รายแรก(67) เพศชาย อายุ 72 ปี เป็นชาวตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจพบจากการส่งตรวจผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล
🔸️#รายที่สอง(68) เพศชาย อายุ 26 ปี ชาวตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
🔸️#รายที่สาม(69) เพศหญิง อายุ 22 ปี ชาวตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับรายที่ สองและสาม เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งทั้งหมดเจ้าหน้าสาธารณสุขได้เข้าสอบสวนโรคและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วน Timeline สสจ.สิงห์บุรีจะรายงานในโอกาสต่อไป
          สรุประลอกเดือนเมษายน 2564 จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ติดเชื้อฯแล้ว 69 ราย รักษาหาย 45 ราย อยู่ระหว่างการรักษาอีก 23 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

Comments

comments