THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดเป็นเหตุ..ส่งผลให้ผู้ปกครองต้องมาจับสลาก ลุ้นเข้าโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีแทนบุตรหลาน‼️

457 Views
          นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายสยาม สุ่มงาม นายนิรุตต์ เข็มเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมเป็นสักขีพยานการจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
2
          นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี กล่าวว่าทางโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 โดยเฉพาะการจับฉลาก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้ผู้ปกครองเป็นผู้จับฉลากแทนโดยไม่ต้องนำนักเรียนมาจับฉลากเพื่อลดความหนาแน่นและการรวมกลุ่มกัน
4
          ในการจับสลากครั้งนี้ นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีได้กำกับดูแลติดตามและช่วยเหลือสถานศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
3
          สำหรับโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่มาสมัครจำนวน 91 คน เป็นเด็กนักเรียนในเขตบริการจำนวน 11 คน จับเพิ่ม 36 คน รวมรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวน 47 คน
1

Comments

comments