THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีแรงกว่าที่คิด⁉️ วันนี้พบอีก 9 ราย เกือบทั้งหมดเชื่อมโยงต่อเนื่องมาจากคนในครอบครัว

260 Views
          วันนี้ (16 พ.ค. 64) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้โพสต์เฟซบุ๊ค “วิถีสิงห์ สิงห์บุรี” ระบุว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 9 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          #อำเภออินทร์บุรี จำนวน 5 ราย ชาวตำบลน้ำตาล ทั้งหมดเชื่อมโยงมาจากผู้ป่วยยืนยันรายที่ 74 ได้แก่
🔸️รายที่ 76 เพศชาย อายุ 27 ปี (เพื่อนบ้าน)
🔸️รายมที่ 77 เพศชาย อายุ 29 ปี (หลาน)
🔸️รายที่ 78 เพศหญิง อายุ 17 ปี (หลาน)
🔸️รายที่ 79 เพศหญิง อายุ 12 ปี (หลาน)
🔸️รายที่ 80 เพศหญิง อายุ 40 ปี (ลูกสาว)
          #อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 3 ราย ได้แก่
🔸️รายที่ 81 เพศชาย อายุ 38 ปี ชาวตำบลโพกรวม เชื่อมโยงมาจากผู้ป่วยยืนยันรายที่ 80 (เพื่อนร่วมงาน)
🔸️รายที่ 82 เพศชาย อายุ 15 ปี ชาวตำบลบางกระบือ เชื่อมโยงมาจากผู้ป่วนยืนยันรายที่ 75 (หลาน)
🔸️รายที่ 83 เพศหญิง อายุ 11 ปี ชาวตำบลบางกระบือ เชื่อมโยงมาจากผู้ป่วยยืนยันรายที่ 75 (หลาน)
          #อำเภอพรหมบุรี จำนวน 1 ราย ได้แก่
🔸️รายที่ 84 เพศชาย อายุ 43 ปี ชาวตำบลบ้านหม้อ พบจากการสุ่มตรวจผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหลายใจใน รพ. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
          #สรุป ระลอกเมษายน 2564 จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ติดเชื้อโควิดรวมทั้งสิ้น 84 ราย รักษาหาย 54 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 29 ราย และเสียชีวิต 1 ราย 

Comments

comments