THAI TIME สมุทรปราการ

สสจ.สมุทรปราการยืนยัน รัฐจัดโค้วต้าวัคซีนต้านโควิดมาให้ถึง 1.3 ล้านโดส การันตีคนจองได้ฉีดครบแน่ #แนะเลื่อนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปก่อน‼️

291 Views
          นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าฤดูฝน ปกติจะต้องมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แต่สถานการณ์ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด
          ดังนั้นจึงขอแนะนำ #ให้ชะลอการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ออกไปก่อน เนื่องจากต้องฉีดวัคซีนโควิดให้เรียบร้อยครบทั้ง 2 เข็ม หลังจากนั้นอีก 1 เดือน จึงจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพราะวัคซีนทั้ง 2 อย่างในทางการแพทย์ต้องฉีดห่างกัน 1 เดือน
          ส่วนแผนการฉีดวัคซีนในจังหวัดสมุทรปราการ ยอดล่าสุดรัฐบาลจัดสรรมาให้ 1,300,000 โดส จึงมั่นใจได้ว่าสามารถฉีดได้ครอบคลุมประชากรของสมุทรปราการตามเป้าหมายแน่นอน โดยจะเริ่มฉีดกันในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจำนวน 237,000 โดส ฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าคนที่ลงทะเบียนไว้และมีกำหนดฉีดในเดือนมิถุนายน ได้รับการฉีดอย่างแน่นอน
          หลังจากนั้นเดือนกรกฎาคม 2564 จะได้มาเพิ่มเติมอีก 4 แสนโดสเศษ ส่วนเดือนสิงหาคม 2564 จะได้มาอีกกว่า 5 แสนโดส
          สำหรับเหตุผลที่ทางรัฐบาลจัดสรรมาให้ค่อนข้างมากนั้น นายแพทย์พรณรงค์กล่าวว่า เนื่องจากสมุทรปราการเป็นพื้นที่ ที่มีการระบาดในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งทางรอดเดียวที่จะแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้ได้ก็คือฉีดวัคซีน เพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวสมุทรปราการ ครอบคลุมทุกพื้นที่

Comments

comments