THAI TIME สิงห์บุรี

อบจ.สิงห์บุรี ประกาศชัด‼️ พร้อมจัดหา #วัคซีนทางเลือก เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หวังเปิดจังหวัดโดยเร็ว

296 Views
          นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร (ตุ้ม) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(อบจ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสเรียกร้องจากประชาชนให้มีวัคซีนทางเลือกว่า ฝ่ายบริหารของ อบจ.ได้มีการพูดคุยกับสมาชิกแล้ว ต่างเห็นด้วย หากมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนทางเลือกมาให้แก่ประชาชนในจังหวัดได้
          โดยขณะนี้ ทาง อบจ.รอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องหากไม่มีอะไรที่เป็นข้อห้ามก็สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว จังหวัดของเราจะได้เปิดเมือง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ หลังหยุดชะงักมาตั้งแต่การระบาดรอบที่ 1 และรอบที่ 2
          นอกจากนี้นายศุภวัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า เร็วๆ นี้ อบจ. พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.สิงห์บุรีจะลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในเดือนมิถุนายนนี้

Comments

comments