THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายที่ 118-120 พร้อม Timeline #พบเชื่อมโยงเคสช่างตัดผมอีก 1 ราย‼️

272 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานข้อมูลผู้ติดชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย ในวันนี้ (6 มิ.ย.64) เพิ่มเติมดังนี้
🔸️รายแรก(118) เพศหญิง อายุ 73 ปี เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด รายที่ 111 อาชีพช่างตัดผม (เป็นพี่สาว) อาศัยอยู่ใน ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน
🔸️รายที่สอง(119) เพศหญิง อายุ 73 ปี อยู่ จ.ทองเอน อ.อินทร์บุรี เป็นผู้ป่วยติดเตียง รับไว้รักษาที่ รพ.ด้วยอาการปอดบวม ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และ#เสียชีวิตในวันเดียวกัน
🔸️รายที่สาม(120) เพศหญิง อายุ 26 ปี อาศัยอยู่ ใน ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 จาก กทม.
         สรุป จังหวัดสิงห์บุรี มียอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน ทั้งสิ้น 120 ราย หายแล้ว 96 ราย รักษาอยู่อีก 21 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

Comments

comments