THAI TIME สิงห์บุรี

ผู้ว่าฯลงนามประกาศปิดชั่วคราวร้านตัดผม “Big Art” #ระบุชัดเป็นต้นเหตุเกิดคลัสเตอร์ หวั่นกระจายเชื้อวงกว้าง‼️

314 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในญานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ความโดยสรุปว่า
          ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของร้านตัดผมชื่อ “Big Art” เลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปรากฏว่าเป็นการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน
          และมีบางรายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด – 19 แต่มิได้แสดงอาการของโรค เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวหรืออาจจะแพร่กระจายไปยังผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ปิดสถานบริการร้านตัดผมชื่อ “Big Art” เลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
          สำหรับเคสร้านตัดผม พบว่า มีการติดเชื้อรวมแล้ว 7 ราย คือ รายที่ 111(ช่างตัดผม) แพร่เชื่อไปยัง รายที่ 112(ภรรยา) รายที่ 113 และ 114 ซึ่งเป็นลูกชายที่เป็นช่างตัดผมด้วยเช่นกัน รายที่ 115 เป็นเจ้าของห้องเช่า และรายที่ 121 เป็นลูกค้า
          นอกจากนี้ยังพบว่า มีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเคสร้านตัดผมรอผลตรวจ มากถึง 91 ราย

Comments

comments