THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรี วันนี้พบอีก 2 ราย ชาว ต.ไม้ดัด บางระจัน #ถือเป็นอุทาหรณ์ลูกเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง แล้วนำเชื้อมาติดพ่อ-แม่‼️

354 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วันที่ 11 มิ.ย. 2564 ว่า วันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 2 ราย ซึ่งผู้ป่วยทั้งสองรายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 127 คือ เป็นพ่อและแม่ อาศัยอยู่ในเขต อ.บางระจัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
          🔸️รายแรก(128) เพศชาย อายุ 74 ปี ชาว ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง #โดยเป็นบิดาของผู้ป่วยรายที่ 127 ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
          🔸️รายที่สอง(129) เพศหญิง อายุ 77 ปี ชาว ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง #โดยเป็นมารดาของผู้ป่วยรายที่ 127 ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เช่นเดียวกัน
          สรุป ยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 จังหวัดสิงห์บุรีมีทั้งสิ้น 129 ราย รักษาหายแล้ว 100 ราย กำลังรักษาอยู่ 26 ราย และเสียชีวิต 3 ราย

Comments

comments