THAI TIME สิงห์บุรี

สุดยอดภูมิปัญญาคนสิงห์ฯ ทำกาลักน้ำท่อยักษ์ แก้ปัญหาภัยแล้งนับหมื่นไร่ ประหยัดค่าน้ำมันได้เป็นล้าน‼️

518 Views
          นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า ขณะนี้ทาง อบต.ได้ใช้วิธีทำกาลักน้ำด้วยภูมิปัญหาของชาวบ้านดั้งเดิม เพื่อผันน้ำจากคลองชลประทานมหาราช เข้าสู่คลองเชียงรากเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถสูบเข้าสู่แปลงนาของตนเอง ซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำและยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึงปีละนับล้านบาท
1
          นายก อบต.ท่างามกล่าวต่อไปว่า วิธีการทำกาลักน้ำ ทาง อบต.ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ท่อพีวีซีขนาด 8 นิ้ว และอุปกรณ์อื่นๆ แล้วระดมชาวบ้านมาช่วยกันประกอบและติดตั้ง โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 3 ชุด ผลปรากฎว่าได้ดีมาก สามารถผันน้ำลงสู่ไร่นาของประชาชน หมู่ที่ 9 ต.ท่างาม รอยต่อกับ ต.ชีน้ำร้าย ใกล้ๆ กับประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการมาได้ 3 วันแล้ว สามารถผันน้ำลงคลองชีน้ำร้ายได้ยาวกว่า 7 กิโลเมตร ช่วยเกษตรกรให้มีน้ำทำนาไปแล้วกว่า 3-4 พันไร่
2
          นอกจากนี้ ทาง อบต.ยังได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณมาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อทำระบบกาลักน้ำให้มีจำนวนท่อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรครอบคลุมได้ถึง 3 ตำบล รวมพื้นที่กว่าหมื่นไร่ ให้มีน้ำใช้ในการทำนาฤดูกาลนี้ จนกว่าทางชลประทานจะสามารถระบายน้ำมาได้ตามภาวะปกติ
3
          “การใช้ระบบกาลักน้ำที่เป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น ได้ผลดีมาก ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน ไม่ต้องใช้คนเฝ้า และที่สำคัญสามารถผันน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันก็มีช่วยส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เกษตรกร ให้มาร่วมแรงร่วมใจกันลงมือประกอบ ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง” นายนายฐิติพงศ์กล่าว
4
          และเสริมอีกว่า ทาง อบต.ท่างามอยากสนับสนุนให้ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ หันมาใช้วิธีการทำกาลักน้ำ แทนการใช้เครื่องสูบน้ำเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถประหยัดงบประมาณรัฐได้เป็นจำนวนมาก
5

Comments

comments