THAI TIME สิงห์บุรี

จนท.ด่านหน้าชีน้ำร้าย อินทร์บุรี คัดกรองเด็กจากหลายพื้นที่เข้ม #ก่อนเข้าสู่โรงเรียนประจำวัดโฉมศรี หวั่นแพร่ระบาดซ้ำรอย‼️

561 Views
          เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2564 นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าอำเภออินทร์บุรีและตำบลชีน้ำร้าย จัดตั้งทีมคัดกรองเด็กนักเรียนจำนวน 109 คน ที่เดินทางจากพื้นที่ต่างๆ มาอยู่โรงเรียนประจำ ที่โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี หมู่ 1 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี อย่างเข้มงวดตามมาตรการเฝ้าระวังของทางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
5
          สำหรับแนวการปฏิบัติมีดังนี้
          🔸️#ขั้นตอนแรก นำนักเรียน มายังจุดรับรายงานตัว,จุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อของนักเรียนและ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว,ก่อนเข้าไปยังจุดพักคอยโดยมีการจัดระยะและจำกัดนักเรียนเป็นชุดตามกำหนด มิให้ปะปนกัน
          🔸️#ขั้นตอนที่สอง เข้าไปยัง จุดสอบสวนประวัติ โดย จนท.สาธารณสุขและอสม. จำนวน 10 จุด เพื่อสอบสวน/ประเมินความเสี่ยง หากประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูงจะส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยทันที
          🔸️#ขั้นตอนที่สาม ครูผู้รับผิดชอบแต่ละอาคาร/โซน นำนักเรียนเข้าสู่สถานที่กักตัวฯ
          🔸️#ขั้นตอนที่สี่ จัดเตรียมอาคารสถานที่ กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ เป็นเวลา 14 วัน โดยได้ใช้อาคารในพื้นที่สำหรับกักฯ แบ่งได้เป็น 4 อาคารหรือ4โซน โดยขึงเชือกแถบสี แบ่งแยกแต่ละโซนจำกัดเขตไม่ให้มารวมกัน
          🔸️#ขั้นตอนที่ห้า จัดตั้งเวร ฝ่ายปกครอง/อสม. ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตรวจตราควบคุมให้ผู้รับการกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ณ บริเวณสถานที่กักตัวฯ
1
2
3
4

Comments

comments