THAI TIME สมุทรปราการ

ปรับแผน #ใช้ยุทธศาสตร์ขนมครก ระบาดที่ไหนฉีดวัคซีนล้อมที่นั่น ประเดิมเฟสแรก 3 ตลาดใหญ่ “วิบูลย์ศรี-บางฆ้อง-ราชา”

606 Views
          นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ว่า ขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 212,422 ราย คิดเป็น 15% ของเป้าหมาย สูงกว่าสถิติระดับประเทศที่ฉีดได้ 12% เนื่องจากกรมควบคุมโรคได้อนุมัติวัคซีนมาให้เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง โดยส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื่อในลักษณะกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ 3 ประเภท ได้แก่ แคมป์คนงาน โรงงาน และตลาด
          ดังนั้นจึงมีการปรับแผนการแก้ไขสถานการณ์ โดยคำแนะนำของปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และสำนักงานควบคุมโรคเขต 6 ให้ใช้แผนหรือยุทธศาสตร์ขนมครก หมายความว่าถ้าเกิดการแพร่ระบาดที่ใดก็จะไปฉีดวัคซีนโดยรอบบริเวณนั้น เพื่อสะกัดไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกไปสู่ภายนอก ซึ่งแผนดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเฟสแรกแล้ว 3 ตลาดใจกลางเมือง คือ ตลาดวิบูลย์ศรี ตลาดบางฆ้อง และตลาดราชา ตั้งเป้าฉีดวัคซีนเอาไว้ 2,000 ราย
          นายแพทย์พรณรงค์ยังกล่าวอีกว่า ในอนาคตจะกำหนดให้พ่อค้าแม่ค้าที่จะมาจำหน่ายในตลาดทุกแห่ง จะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เสียก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปว่า ถ้ามาจับจ่ายใช้สอยจะได้รับความปลอดภัยจากเชื้อโควิด

Comments

comments