THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดรายละเอียดเพิ่มเติม..19 รายวันนี้ใครเป็นใคร⁉️ #อินทร์บุรีอ่วมสุด ส่วน ค่ายบางระจัน – พรหมบุรี #เหมายกครอบครัว เด็กอายุต่ำสุดแค่ 3 เดือน‼️

477 Views
          สืบเนื่องจากกรณีที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2564 ว่า วันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 19 ราย โดยพบว่า
🔻อำเภออินทร์บุรี ติดมากที่สุด 10 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
🔸️ #กลุ่มแรก 7 ราย ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อรายที่ 138 ซึ่งข้อมูลระบุว่าประกอบอาชีพเป็นนักเขียน ชาว ต.ทับยา โดยสาเหตุที่ติดเชื้อมาจากการพูดคุยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
รายที่ 141 เพศชาย อายุ 32 ปี
รายที่ 142 เพศหญิง อายุ 49 ปี
รายที่ 143 เพศชาย อายุ 53 ปี
รายที่ 144 เพศหญิง อายุ 53 ปี
รายที่ 145 เพศชาย อายุ 58 ปี
รายที่ 146 เพศชาย อายุ 64 ปี
รายที่ 147 เพศหญิง อายุ 77 ปี
🔸 #กลุ่มที่สอง มีจำนวน 2 ราย ติดเชื้อมาจากแคมป์คนงานก่อสร้าง
รายที่ 148 เพศหญิง อายุ 47 ปี
รายที่ 149 เพศหญิง อายุ 57 ปี (มาจาก จ.นครราชสีมา)
#มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า แคมป์คนงานแห่งนี้มีทั้งหมด 112 คน เพิ่งตรวจไปได้เพียง 24 คน ยังเหลือที่ต้องตรวจอีกถึง 88 คน ดังนั้นโอกาสที่จะมียอดเพิ่มจากแคมป์แห่งนี้มีความเป็นไปได้สูงมาก
🔸️ #กลุ่มที่สาม มีจำนวน 1 ราย ตรวจพบจากคลินิคระบบทางเดินหายใจใน รพ.
รายที่ 150 เพศชาย อายุ 42 ปี ชาว ต.ทองเอน อาชีพพนักงานโรงงาน ใน จ.อยุธยา
…………………………………………………………..
🔻ส่วนที่ อ.ค่ายบางระจัน 5 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อรายที่ 140 ต.โพทะเล (อาชีพขับรถส่งของ) #เชื้อแพร่สู่คนในครอบครัว ดังนี้
รายที่ 151 เพศหญิง อายุเพียง 3 เดือน
รายที่ 152 เพศชาย อายุ 7 ปี
รายที่ 153 เพศชาย อายุ 56 ปี
รายที่ 154 เพศหญิง อายุ 57 ปี
รายที่ 155 เพศชาย อายุ 77 ปี
…………………………………………………………
🔻อ.พรหมบุรี 3 ราย ก็เช่นกัน ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายที่ 139 ต.บางน้ำเชี่ยว (อาชีพค้าขาย) #เชื้อแพร่กระจายสูคนในครอบครัว ดังนี้
รายที่ 156 เพศหญิง อายุ 9 ปี
รายที่ 157 เพศหญิง อายุ 25 ปี
รายที่ 158 เพศชาย อายุ 43 ปี
……………………………………………………….
🔻อ.ท่าช้าง 1 ราย พบจากการสุ่มตรวจจากคลินิกระบบทางเดินหายใจใน รพ.
รายที่ 159 เพศหญิง อายุ 50 ปี ต.ถอนสมอ อาชีพพนักงานโรงงาน จ.อยุธยา……………………………………………………..………📌 ส่วน Timeline #รอการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสต่อไป..

Comments

comments