THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการวิกฤติหหนัก #เตียงผู้ป่วยเหลือน้อยมาก ผู้ว่าฯวางแผนหาสถานที่สร้าง รพ.สนามเพิ่ม-ระบายไปรักษาต่อที่ชลบุรีบางส่วนแล้ว‼️

454 Views
          วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และนายแพทย์พรณรงค์ สีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว
          นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการสมุทรปราการ เปิดเผยถึงสถานการณ์เตียงรอรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการ ว่าขณะนี้ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนเหลือน้อยมาก โดยประเภทแรกเตียงผู้ป่วยหนัก 84 เตียง ใช้ไป 84 เตียง ประเภทที่ 2 เตียงผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรง จำนวน 2,115 เตียงใช้ไป 2,103 เตียง เหลือ 12 เตียง และประเภทที่3 หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ 3,433 เตียง ใช้ไป 3,164 เตียงเหลือ 269 เตียง โดยสรุปเตียงทั้งหมด 5,632 เตียง ใช้ไปแล้ว 5,351 เตียง คงเหลือ 281 เตียง
          ด้ายนายแพทย์พรณรงค์ สีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการที่รอเตียงอยู่ที่บ้านค่อนข้างมากว่า ทางจังหวัดโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการจะจัดหาพื้นที่ตั้งโรงบาลสนามเพิ่มเติมอีกเพื่อรองรับผู้ป่วย และจะส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อที่จังหวัดชลบุรีบางส่วน
          สำหรับในส่วนของวัคซีนขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 244,737 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.10 โดยฉีดซิโนแวค 128,440 โดส และฉีดแอสตร้าเซนเนก้าไปแล้ว 105,000 โดส

Comments

comments