THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีวันนี้ยังแรงได้อีก พบติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย #มีนายแพทย์ติดเชื้อด้วย‼️

239 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ดังนี้
🔸️รายแรก(166) เพศหญิง อายุ 59 ปี เป็นชาว ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน มารดา รายที่ 165 (พนักงานโรงงาน)
🔸️รายสอง(167) เพศชาย อายุ 60 ปี เป็นชาว ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน บิดา รายที่ 165 (พนักงานโรงงาน)
🔸️รายสาม(168) เพศชาย อายุ 25 ปี เป็นชาว ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน อาชีพพนักงานโรงงานฆ่าสัตว์ (รายงานตัวเดินทางจาก จ.สมุทรปราการ)
🔸️รายที่สี่(169) เพศชาย อายุ 53 ปี เป็นชาว ต.บางพุทรา อ.เมืองฯ #อาชีพแพทย์ พบจากคลินิกระบบทางเดินหายใจใน รพ.
🔸️รายที่ห้า(170) เพศชาย อายุ 39 ปี เป็นชาว ต.มุจลินทร์ จ.ลพบุรี อาชีพนักงานโรงงาน Nidec พบจากคลินิกระบบทางเดินหายใจใน รพ. เข้ารับการรักษาจามสิทธิ์รักษาพยาบาล
          สรุปขณะนี้จังหวัดสิงห์บุรี มียอดผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 170 ราย

Comments

comments