THAI TIME สิงห์บุรี

8 องค์กรเอกชนสิงห์บุรี #ออกแถลงการณ์ร่วม ส่งแรงใจผู้ว่าฯ จี้สื่อฯพาดหัวข่าวคลาดเคลื่อน-แก้ไขให้ถูกต้อง‼️

545 Views
          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 8 องค์กรภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี , สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสิงห์บุรี , ประชาคมจังหวัดสิงห์บุรี , โอท็อปเทรดเดอร์จังหวัดสิงห์บุรี , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารจังหวัดสิงห์บุรี , สโมสรโรตารีสิงห์บุรี และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน ความว่า..
          ด้วยสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ทำให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปภาคเอกชนหรือภาคราชการ จำเป็นที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจ ฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้ ด้วยความสามัคคีของชาวสิงห์บุรี โดยมีความกล้าหาญของวีรชนชาวบ้านบางระจันเป็นแบบอย่างที่ดี
          วันนี้ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรี เห็นพาดหัวข่าวที่ไม่เป็นความจริงกระจายทั่วสื่อโซเชียล เป็นการทำลายขวัญ กำลังใจของพ่อเมืองของพวกเรา คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความมานะ ตั้งใจ เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี
          ในการนี้ ภาคเอกชนที่ 8 องค์กร จึงรวมใจ รวมพลัง ส่งถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละ เป็นด่านหน้าให้พวกเรา ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่มั่นคง มีสุขภาพที่แข็งแรง และรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้สิงห์บุรี เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกครั้ง
          และขอเรียกร้อง ให้ผู้ที่ลงข่าวบิดเบือนจากความเป็นจริง ได้ขอโทษ และแก้ข่าวให้ถูกต้องต่อไป ขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Comments

comments