THAI TIME สิงห์บุรี

บางระจัน #เปิดศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เฝ้าระวัง covid-19 ในพื้นที่‼️

336 Views
          วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอบางระจัน พร้อมด้วย นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรร สาธารณสุขอำเภอบางระจัน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.บางระจัน และคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอบางระจัน ได้มีการประชุมเปิดศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) อำเภอบางระจัน
          สำหรับศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) อำเภอบางระจัน มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการวางแผน และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรค covid-19 แบบฉับไว ทันท่วงที ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้เสี่ยงต่ำ
          นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทีมควบคุมโรค คัดกรองประชาชนจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งเฝ้าระวังหรือสังเกตุอาการของผู้เดินทาง ที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคอีกด้วย
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments