THAI TIME สิงห์บุรี

ถึงคิวสิงห์บุรีแล้ว‼️ วัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ทะยอยฉีดล็อตแรก วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคมนี้ ที่ รพ.สิงห์บุรี

374 Views
          นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มมาฉีดให้ผู้ประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรี ว่า ขณะนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กำหนดวันส่งมอบวัคซีนล็อตแรกให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรีในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3,336 โดส เพื่อฉีดให้กับพนักงานของภาคเอกชนต่างๆ จำนวน 1,668 คน
กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็นวันฉีดเข็มแรก โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
🔸️ #กลุ่มแรก(ช่วงเช้า) กลุ่มโรงสีข้าวและผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ติดต่อกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เองโดยตรง รวม 293 คน
🔸️ #กลุ่มที่สอง(ช่วงบ่าย) กลุ่มอุตสาหกรรม ในนามสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี รวม 1,375 คน และจะฉีดต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
โดยคาดว่าล็อตแรกจะฉีดเข็มที่สองได้ในอีก 3-4 สัปดาห์ข้างหน้า
          ส่วนล็อตที่สอง คาดว่า ทางราชวิทยาลัยจะส่งวัคซีนมายังโรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้ประมาณวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 และจะกำหนดวันฉีดได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
          นายวิจิตรกล่าวต่อไปว่า สำหรับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับภาคประชาชนและผู้ประกอบการอื่นๆ ในจังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มเติม ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการประสานงาน โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนและทุกองค์กร เพื่อให้วัคซีนกระจายไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากที่สุด

Comments

comments