THAI TIME สิงห์บุรี

สถานการณ์โควิดสิงห์บุรียังแรง‼️ พบติดเชื้อเพิ่มอีก 13 ราย อำเภอเมืองฯหนักสุด

350 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ว่า พบผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 13 ราย แยกเป็นรายอำเภอ ดังต่อไปนี้………………………………..#อำเภอเมืองฯ 8 ราย🔸️รายที่ 1(186) เพศหญิง อายุ 52 ปี ชาวตำบลบางพุทรา เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วย รายที่ 184 (ต.บางพุทรา พนักงานมินิแบร์)
🔸️รายที่ 2(187) เพศชาย อายุ 34 ปี ชาว ต.ต้นโพธิ์ ติดเชื้อมาจากเพื่อร่วมงาน จ.อยุธยา
🔸️รายที่ 3(188) เพศหญิง อายุ 30 ปี ชาว ต.ต้นโพธิ์ ติดเชื้อมาจากเพื่อร่วมงาน จ.อยุธยา
🔸️รายที่ 4(189) เพศชาย อายุ 12 ปี ชาว ต.ต้นโพธิ์ ติดเชื้อมาจากเพื่อร่วมงาน จ.อยุธยา
🔸️รายที่ 5(190) เพศชาย อายุ 5 ปี ชาว ต.ต้นโพธิ์ ติดเชื้อมาจากเพื่อร่วมงาน จ.อยุธยา
🔸️รายที่ 6(191) เพศหญิง อายุ 1 ปี ชาว ต.ต้นโพธิ์ ติดเชื้อมาจากเพื่อร่วมงาน จ.อยุธยา
🔸️รายที่ 7(192) เพศหญิง อายุ 57 ปี ชาว ต.บางพุทรา สัมผัสผู้ติดเชื้อจาก กทม.(จากสามี)
🔸️รายที่ 8(193) เพศหญิง อายุ 22 ปี ชาว ต.บางมัญ เป็นพนักงานโรงงาน จ.ลพบุรี
#อำเภออินทร์บุรี 1 ราย
🔸️รายที่ 9(194) เพศชาย อายุ 29 ปี ชาว ต.อินทร์บุรี เป็นพนักงานโรงงาน จ.ลพบุรี
🔸️รายที่ 10(195) เพศหญิง อายุ 28 ปี ชาว ต.อินทร์บุรี เป็นพนักงานโรงงาน จ.ลพบุรี
#อำเภอค่ายบางระจัน 1 ราย
🔸️รายที่ 11(196) เพศชาย อายุ 40 ปี ชาว ต.โพสังโฆ เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จ.ปทุมธานี
อำเภอพรหมบุรี 2 ราย
🔸️รายที่ 12(197) เพศหญิง อายุ 62 ปี ชาว ต.บางน้ำเชี่ยว สัมผัสผู้ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงสูง จ.อยุธยา(จากลูกสาว)
🔸️รายที่ 13(198) เพศหญิง อายุ 8 ปี ชาว ต.บางน้ำเชี่ยว สัมผัสผู้ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงสูง จ.อยุธยา(จากแม่)
🔻สรุป จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ติดเชื้อระลอกเมษายน 2564 แล้วจำนวน 198 ราย

Comments

comments