THAI TIME สิงห์บุรี

ทต.โพสังโฆนำทีมตรวจ รง.แปรรูปไข่เป็ดอีกรอบ ผลเป็นที่น่าพอใจทุกฝ่าย อนุมัติเปิดดำเนินการได้ #แต่ต้องไม่ก่อปัญหาซ้ำอีก‼️

489 Views
          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย นายกเทศมนตรีตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมกันตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหา
1
          หลังจากทางโรงงานได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลว่า ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนของชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการมาเป็นผู้อธิบายถึงรายละเอียดการแก้ไข พร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบยังจุดที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
2
          สำหรับผลการตรวจสอบพบว่า ทางโรงงานมีการแก้ไขอยู่ในระดับที่น่าพอใจของทุกฝ่าย ทางเทศบาลตำบลโพสังโฆจึงได้ทำข้อตกลงร่วมกัน พร้อมขอฉันทามติจากทั้งฝ่ายโรงงานและจากกลุ่มผู้ร้องเรียน เพื่อสรุปเป็นผลการตรวจสอบ ดังนี้
3
          1.ให้บริษัท พัชรี ไข่เป็ด จำกัด สามารถเปิดกิจการได้ตามปกติ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้(6 กรกฎาคม 2564) เป็นต้นไป
          2. ภายหลังจากเปิดดำเนินกิจการแล้ว หากประชาชนรายใดได้รับความเดือดร้อน จากปัญหากลิ่นเหม็นอีก ให้แจ้งเทศบาลตำบลโพสังโฆ เพื่อประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพสังโฆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ และผู้ร้องเรียน ทำการตรวจสอบเรื่องกลิ่นเหม็นกันอีกครั้ง
4
          หากพบว่า ยังมีกลิ่นเหม็น ทางเทศบาลฯ จะพิจารณาสั่งให้บริษัทฯ ปิดปรับปรุงแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแล้วเสร็จ
5
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments